Přihláška pro náhradníky
Vážení rodiče, tuto přihlášku prosím odesílejte pouze po předchozí domluvě s Kateřinou Haškovou, která již potvrdila vybraný termín.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Přihláška na plavecký kurz pro školní rok 2021/22
Číslo účtu:8822184028/5500 VS:256 SS:(dle vybraného kurzu číslo 1 až 23)
Den v týdnu *
označte den, kdy bude dítě plavat
Čas *
Doba, kdy bude dítě plavat
Plavecké schopnosti *
HB - hrátkový bazén, ZA - začátečníci, KM - kondiční plavání pro malé děti, KV - kondiční plavání pro velké děti
Jméno *
přihlašovaného dítěte
Příjmení *
Ulice *
Číslo popisné *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Číslo orientační *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Město *
Městská část *
(nemáte-li, napište do odpovědi X)
Rodné číslo *
RČ musí obsahovat 0 a lomítko (např. 045421/1234) - důležité pro pojišťovnu
Datum narození *
MM
/
DD
/
YYYY
Telefon *
na zák.zástupce
E-mail *
na zák.zástupce
Datum platby *
(předpokládaný termín úhrady)
Poukaz Covid *
budete uplatňovat poukaz za nevychozené kurzy, který jste dostali e-mailem?
Poukaz Covid - částka
napište částku v Kč, která Vám přišla v poukazu e-mailem a budete ji odečítat z ceny za kurz
Částka *
konečná částka, kterou platíte za vybraný kurz (mínus poukaz COVID, pokud ho vlastníte)
SS *
specifický symbol = číslo vybraného kurzu (1,2,3,........23) dle tabulky na plavani-katka
Pohlaví *
Je dítě občanem ČR? *
Souhlas s podmínkami *
Podpisem přihlášky stvrzujete: 1.dítě je zdravé a schopné zúčastnit se akce, pro kterou je tato přihláška platná, 2.souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, 3.souhlas s pořízením fotodokumentace dítěte a použitím pro reklamní účely sportovního klubu policie Kometa Brno z. s., 4.žádáte o přijetí syna/dcery za člena sportovního klubu policie Kometa Brno z. s., 5.souhlasíte se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb. , v platném znění : Souhlasím s tím, aby TJ/SK zpracovávala a evidovala osobní údaje mého syna/dcery poskytnuté jí v souvislosti s jeho/jejím členstvím a činností v TJ/SK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na jeho/její rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že TJ/SK je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Rovněž souhlasím se zpřístupněním jeho/jejích osobních údajů v nezbytném rozsahu pro orgány státní správy a územích samospráv, a to zejména v souvislosti se žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků z veřejných rozpočtů. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je TJ/SK oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení jeho/jejího členství v TJ/SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění.
Poznámka
vyplňte v případě, že má Vaše dítě jakékoliv potíže, o kterých bychom měli vědět (alergie, astma....)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy