ANKIETA INFORMACYJNA                                      dotycząca nowo opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2022-2030
Drodzy Mieszkańcy Gminy Piaski,

Trwają obecnie prace nad opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2022-2030. W związku z tym zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do udziału w badaniu ankietowym, w którym zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat potrzeb, które wciąż pozostają niezaspokojone. Zależy nam, aby powstający dokument w pełni odpowiadał Państwa preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo poświęcić chwilę na wypełnienie ankiety. Gwarantujemy pełną anonimowość.

*Gminny Program Rewitalizacji – jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter strategii, w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu – także opisanej w GPR – wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów gminnych, wywołując szerokie skutki.

*Rewitalizacja - proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane, skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i gospodarki. Podstawą rewitalizacji mają być działania ukierunkowane na aktywizację i integrację społeczno-zawodową mieszkańców zdegradowanych obszarów.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Czy Pani/Pana zdaniem Gmina potrzebuje programu ożywienia społeczno-gospodarczego, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji? *
2. Które z obszarów Gminy Piaski Pani/Pana zdaniem, cechują się największym nagromadzeniem różnego rodzaju problemów w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i środowiskowej? *
Proszę wskazać maksymalnie 5 obszarów.
Captionless Image
Required
3. Spośród obszarów  wybranych w pytaniu nr 2 proszę wskazać to, które Pani/Pana zdaniem powinno  zostać poddane procesowi rewitalizacji w pierwszej kolejności. *
Proszę wybrać JEDEN obszar.
Captionless Image
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy