Ankieta anonimowa do nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku
Chcielibyśmy poznać Pana/Pani opinię dotyczącą wspomagania rozwoju dzieci przez szkołę.
Ankieta jest anonimowa – wyniki będą opracowywane wyłącznie zbiorczo, prosimy więc o odpowiedzi, które w pełni wyrażą Pana/Pani poglądy. Jesteśmy przekonani, że uzyskany materiał dostarczy cennych informacji, które pozwolą ulepszyć funkcjonowanie szkoły.
Dziękujemy za współpracę
1. Czy według Pana/Pani szkoła uwzględnia indywidualne potrzeby uczniów? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź)
2. W jaki sposób diagnozują Państwo możliwości edukacyjne i potrzeby rozwojowe swoich uczniów? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi)
3. Czy w szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź)
4. Jakie formy pomocy organizowane na terenie szkoły oferuje Pan/Pani swoim uczniom? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi)
5. Czy Pan/Pani pomaga uczniom w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź)
6. W jaki sposób Pan/Pani stwarza warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi)
7. Czy szkoła prowadzi działania mające na celu przezwyciężanie trudności wynikających z sytuacji społecznej dziecka? (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź)
8. Jakie formy pomocy materialnej we współpracy z innymi instytucjami oferuje szkoła uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej? (proszę zaznaczyć wybrane odpowiedzi)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service