แบบฟอร์มเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ปกครองที่ประสงค์จะนัดเยี่ยมชมโรงเรียน (Survey for Tonkla School visitors)
Email address *
คำนำหน้าชื่อนักเรียน *
ชื่อนักเรียน (Student's Name) *
กรณีมีลูก 2 คน ให้กรอกข้อมูล 2 รอบ
นามสกุล นักเรียน (Student's Surname) *
กรณีมีลูก 2 คน ให้กรอกข้อมูล 2 รอบ
ชื่อเล่นนักเรียน (Student's Nickname) *
กรณีมีลูก 2 คน ให้กรอกข้อมูล 2 รอบ
วันเกิดของนักเรียน (Date of birth) *
กรุณีกรอกฉะเพราะวันที่
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (Age) *
กรุณาระบุขวบปีและจำนวนเดือน ตัวอย่าง 2 ขวบ 4 เดือน : 2.4
นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนมาก่อนหรือ? ถ้าเคยกรุณาใส่ชื่อโรงเรียนหรือชื่อสถาบัน (Has your child been enrolled in school before? If yes, specify previous school) *
ท่านรู้จักโรงเรียนต้นกล้า หรือได้รับข่าวสารของโรงเรียนจากแหล่งข้อมูลใด? (Where did you find the information about our school?) *
Required
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน? (What are the factors that influence your decision about a school for your child?) *
Required
เบอร์โทรศัพท์ (Phone number) *
คำนำหน้าชื่อผู้ปกครอง *
ชื่อของผู้ปกครอง (Name of parent) *
นามสกุลของผู้ปกครอง (Surname of parent) *
ความสัมพันธ์กับนักเรียน (Relationship to Student) * *
ที่อยู่ (Address) *
หมู่บ้าน (Village)
หมู่ที่ (Moo)
ถนน (Road)
ซอย (Soi)
ตำบล (Sub-district) *
อำเภอ (District) *
จังหวัด (Province) *
รหัสไปรษณีย์ (Post number) *
ภูมิลำเนา (Hometown) *
อาชีพ (Career) *
สถานที่ทำงาน (Work place)
วันที่เข้ามาเยี่ยมโรงเรียน หรือ วันและเวลาที่สะดวกเข้ามาเยี่ยมชม *
กรณีนัดวันเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า โรงเรียนของดให้เข้ามาเยี่ยมชมวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนต้นกล้า. Report Abuse