Formularz zgłoszenia na szkolenie "Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Więcej informacji na stronie: http://fas.org.pl/co-robimy/szkolenia-konferencje/4ckd

  Uczestnik kursu

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Reprezentowana instytucja/organizacja

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Uwagi organizacyjne

  ● opłata za uczestnictwo wynosi 550 zł. ● liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. ● wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Informację o zakwalifikowaniu otrzymają Państwo drogą e­-mail lub telefonicznie. ● organizator zapewnia materiały i zaświadczenia seminaryjne oraz serwis kawowy. ● organizator nie pokrywa kosztów podróży i noclegu. ● Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i danymi do przelewu. Tytuł przelewu: „Szkolenie 4CKD - Imię i nazwisko uczestnika".

  Warunki uczestnictwa i rezygnacji

  Warunki uczestnictwa: Wypełnienie formularza zgłoszenia i dokonanie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w konferencji/szkoleniu i podstawą do wystawienia faktury VAT za szkolenie bez podpisu odbiorcy. Warunki rezygnacji: Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nie zgłoszenie się na konferencję/szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości.
  This is a required question
  This is a required question