Διαβούλευση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» σχετικά με τη διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού στην Ευρώπη λόγω COVID-19
Email *
Επωνυμία επιχείρησης
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Πόλη
Οι επιπτώσεις του COVID στην επιχείρησή σας
Σε ποια χώρα είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή σας; *
Πόσους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έχει η επιχείρησή σας; *
Ποιος είναι ο βασικός τομέας δραστηριότητας της επιχείρησής σας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE; *
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσδιορίσει 14 βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα στην Ευρώπη. Η επιχείρησή σας μπορεί να συνδέεται με ένα ή περισσότερα από αυτά τα οικοσυστήματα μέσω της αλυσίδας ή των αλυσίδων εφοδιασμού. Με ποια; (πολλαπλή επιλογή) *
Required
Επηρεάστηκαν οι επιχειρηματικές σας δραστηριότητες από την πανδημία του κορονοϊού (COVID-19); *
Ποιες ήταν οι κυριότερες αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 για την επιχείρησή σας; (πολλαπλή επιλογή) *
Required
Υπήρξαν θετικά αποτελέσματα από την κρίση για την επιχείρησή σας; (πολλαπλή επιλογή) *
Required
Ποια βήματα ακολουθήσατε για να αντιμετωπίσει η επιχείρησή σας τις επιπτώσεις της κρίσης; (πολλαπλή επιλογή) *
Required
Ερωτήσεις σχετικά με τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ενότητα αυτή εάν η επιχείρησή σας αντιμετώπισε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω της πανδημίας COVID-19.
Σε ποιες αγορές δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας; (πολλαπλή επιλογή)
Εάν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται πέρα από την εγχώρια αγορά, με ποια λειτουργία; (πολλαπλή επιλογή)
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτετε, ποια ήταν η αιτία διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού στην επιχείρησή σας;
Ποιες είναι οι άμεσες επιπτώσεις της διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού στη λειτουργία της επιχείρησής σας;
Διέθετε η επιχείρησή σας σχέδιο για τη διαχείριση της διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού;
Clear selection
Πώς αντιμετωπίσατε τα προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού; (πολλαπλή επιλογή)
Κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσατε να αντικαταστήσετε τους προμηθευτές σας από τρίτες χώρες (εκτός της ΕΕ) με προμηθευτές από χώρες της ΕΕ;
Clear selection
Παρακαλούμε αναφέρετε άλλα στοιχεία που σχετίζονται με διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού οι οποίες επηρεάζουν την επιχείρησή σας.
Εξατομικευμένη υποστήριξη
Γνωρίζετε τις παρακάτω υπηρεσίες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΜΜΕ μέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network»; (Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του δικτύου «Enterprise Europe Network» μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο https://een.ec.europa.eu)
Ναι
Όχι
Δεν γνωρίζω
Υπηρεσίες αναζήτησης εταίρων - Βάση δεδομένων αναζήτησης δυνατοτήτων εταιρικής σχέσης
Υπηρεσίες αναζήτησης εταίρων - (Εικονικές) Εκδηλώσεις ανάπτυξης επαφών
Υπηρεσίες αναζήτησης εταίρων - (Εικονική) Αγορά Covid19
Υπηρεσίες αναζήτησης εταίρων - Μεταφορά τεχνολογίας, αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων
Ειδική τομεακή στήριξη - τομεακές ομάδες του δικτύου «Enterprise Europe Network»
Παροχή συμβουλών για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση (ΕΕ και περιφερειακή)
Υπηρεσίες υποστήριξης της καινοτομίας
Υπηρεσίες διεθνοποίησης
Υπηρεσίες ανάδρασης για τις ΜΜΕ - εκφράζοντας προβληματισμούς των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Clear selection
Τα στοιχεία που δηλώσατε στην αρχή του ερωτηματολογίου (Επωνυμία επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας, πόλη καθώς και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θα παραμείνουν εμπιστευτικά.
Επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω υποστήριξη και συμφωνείτε να υπάρξει επικοινωνία σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται στις ΜΜΕ στην περιοχή σας από το δίκτυο «Enterprise Europe Network»;
Clear selection
Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και για την πολύτιμη συμβολή σας, η οποία θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει δράσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων αλυσίδας ανεφοδιασμού που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy