Ankieta dla uczniów

AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZKOWYCH I NIEOBOWIĄZKOWYCH
Celem przeprowadzenia poniższej ankiety jest zebranie informacji dotyczącej samodzielności uczniów w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez szkołę.
Analiza wyników ankiety posłuży do podwyższania jakości pracy szkoły oraz wspomoże modyfikację realizowanych zadań.
  This is a required question
  Jak oceniasz swoją aktywność na obowiązkowych zajęciach?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Jak oceniasz swoją aktywność na zajęciach pozalekcyjnych?
  Please enter one response per row