Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas konsultacji społecznych projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki"


Zapraszamy do zgłaszania uwag w terminie od 16.11.2015 do 06.12.2015 r.

  I. Informacja o zgłaszającym

  This is a required question
  This is a required question

  II. Uwagi i wnioski zgłoszone do "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarów Mazowiecki"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

  Raport z konsultacji społecznych będzie dostępny po 7 grudnia 2015 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.