Nabór do Komisji Rewizyjnej

Szanowni Doktoranci,

Ogłaszamy nabór do Komisji Rewizyjnej, której zadaniem będzie przede wszystkim kontrolowanie pracy Zarządu, Wydziałowych Rad Doktorantów oraz Komisji Wyborczej. Komisja będzie liczyć od 3 do 5 członków i zostanie wybrana podczas I posiedzenia Parlamentu Doktorantów UKSW, które obędzie się 12 listopada 2015 o godz. 18.00 w sali 327, bud. 21, Kampus Wóycickiego.
Informujemy, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, WRD i Komisji Wyborczej.

Kandydatów do Komisji Rewizyjnej zapraszamy na I posiedzenie Parlamentu, jednak obecność na posiedzeniu nie jest obligatoryjna - przedstawieni zostaną wszyscy kandydaci, którzy dokonają zgłoszenia przez niniejszy formularz.

Zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza przyjmujemy do dnia 11 listopada 2015 do godz. 20.00.
Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Samorządu Doktorantów oraz na stronie www.doktoranci.uksw.edu.pl

Zapraszamy do włączenia się w działalność Komisji Rewizyjnej.
Zarząd Samorządu Doktorantów UKSW

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question