שאלון מחקרי

אוניברסיטת חיפה
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות והפקולטה לחינוך
בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

משתתפת יקרה

ראשית, תודה רבה על הסכמתך להשתתף במחקר זה.
מחקר זה נערך בבית הספר לטיפול באמנויות באוניברסיטת חיפה בהנחייתה של פרופסור שולמית קריטלר. המחקר יתמקד בדרכי ההתמודדות ואיכות החיים במהלך התקופה של מצב האי פריון. כפי שידוע לך, האוכלוסייה בישראל כוללת בתוכה קבוצות חברתיות מגוונות. אי לכך המחקר יבדוק את ההשפעה החברתית, דתית, תרבותית על דרכי ההתמודדות ואיכות החיים בקרב נשים מטופלות פריון.
השתתפותך במחקר, תתרום מאוד להבנה עמוקה יותר ותשובותייך חשובות ויכולות לסייע לאנשי המקצוע בהבנת התהליך המורכב שנשים עוברות בהתמודדותן עם טיפולי הפוריות . ובמתן סיוע אופטימלי במהלך תקופה זו.
השאלונים הנם אנונימיים. והפרטים ישמרו בסודיות מוחלטת. התשובות שיתקבלו ישמשו לניתוחים סטטיסטיים קבוצתיים בלבד.
השתתפותך במחקר הנה על בסיס התנדבותי והנך יכולה להפסיק בכל עת במילוי השאלון מבלי שייגרם לך כל נזק. עצם מילוי השאלון מהווה הסכמה מצדך להשתתפות במחקר.
אני מודה לך שוב על שבחרת להקדיש מזמנך וסבלנותך למילוי השאלון . אני מקווה ומאמינה שתמצאי עניין במילוי השאלון, ומודה לך מראש על שיתוף הפעולה ועל תרומתך החשובה למחקר.

תודה רבה,
מוריה שלמה
סטודנטית לתואר שני בטיפול באמנויות.
אוניברסיטת חיפה

  חלק א':שאלון פרטים אישיים

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  חלק ב: שאלון התמודדות

  קשיי פוריות מעוררים מחשבות, רגשות התנהגויות ותגובות רבות ושונות בקרב אנשים שונים . לפנייך רשימת משפטים . אנא סמני באיזו מידה היית מגיבה, חושבת, מרגישה, בצורה דומה למתואר במשפט. אין תשובות נכונות או לא נכונות . התחושות האישיות של כל אחת הן התשובות החשובות באמת . ייתכן ומספר שאלות תהיינה דומות בעינייך. אנא השיבי על כל השאלות באופן שמאפיין אותך בצורה הכנה והנכונה ביותר.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  חלק ג': שאלון איכות חיים

  מצב אי פריון נושא איתו השלכות על איכות החיים בתחומים רבים . לפנייך מספר משפטים המתייחסים למספר מישורים בנושא זה . נא סמני את האופציה התואמת את מצבך בעת הנוכחית לאור מצב אי הפוריות.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question