TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu Anket Çalışması

Kamuda Çalışan Plancılar Komisyonu Anket Çalışması, kamuda çalışan plancıların çalışma hayatındaki sorunları hakkında bilgi edinmek ve Şehir Plancıları Odası ile ilişkilerini değerllendirebilmek amacıyla düzenlenmektedir. Anket çalışmasında kişisel bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak anket çalışması neticesinde çıkan sonuçlara yönelik şubemizce ilgili kamu kurumlarıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question