Bạn muốn có CƠ HỘI ứng tuyển vào NIK ?

NIK TUYỂN DỤNG : NHÂN SỰ MARKETING & BÁN HÀNG

PHÁT TRIỂN KINH DOANH , CỘNG TÁC VIÊN

-------

Đối tượng 1 : NGƯỜI GIỎI (THU NHẬP 30 TRIỆU - 1 TỶ/THÁNG)

Đối tượng 2 : CỘNG TÁC VIÊN - SINH VIÊN LÀM THÊM

Hotline: 0967.275.012 (Mr. Thịnh)

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question