อบรมหลักสูตรแบบสะสมหน่วยกิต
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ตามขั้นตอนดังนี้

**การชำระเงิน**
1. โอนเงินค่าลงทะเบียน  เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง  เลขที่ บัญชี  693-0-31634-2  ชื่อบัญชี   “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
2.  Upload หลักฐานการโอนเงิน (จาก Link ในหน้า ปชส. โครงการฯ ของคณะฯ) โดยระบุชื่อ-สุกล ให้เรียบร้อย หรือ ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทาง e-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th  ถึง คุณนุชรี
***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) *
สถานะภาพ *
ระดับการศึกษา *
อายุ *
ตำแหน่งงาน
หน่วยงาน
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้ และพร้อมจัดส่งเอกสาร *
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) *
E-mail Address *
ข้อจำกัดด้านอาหาร *
กรณี ถ้าจัดอบรมที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่านได้รับข่าวโครงการอบรมนี้จากช่องทางใด
** กรณี ระบุชื่อผู้แนะนำจะมีของสมนาคุณให้ **
กรณีที่ท่านเข้าถึงหน้า Facebook หรือ หน้าเว็บไซต์การอบรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่านทราบจากช่องทางใด
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of It.kmitl.ac.th. Report Abuse