Invitasjon - Oslo Pride House 2019 i Oslo

//Scroll down for info in English//

Kom med ditt bidrag eller innspill og bli med på Norges viktigste arena for skeiv politikk og kultur.

Pride House arrangeres 15. – 21. juni i år i Oslo Pride-teltet på Youngstorget. I sju dager vil vi her sammen med deg og din organisasjon arrangere debatter, foredrag, workshops og annet. Sammen setter vi skeiv kultur og politikk på agendaen.

28. juni 2019 er det 50 år siden Stonewall-opprøret i New York startet. Opprøret ble året etter markert med verdens første Pride parade. Dette er starten på den moderne skeive rettighetskampen.

Tema for årets Oslo Pride er derfor historie. Vi ønsker å se tilbake på historien til den skeive bevegelsen. Vi ønsker å belyse den skeive rettighetskampen, om alt vi har vunnet, våre nederlag og alle vi har mistet. Om alt som har formet oss. Vi skal vise frem historien til de som har kjempet før oss. Heve hodet stolt for alle de rettigheter som er kjempet frem, vise at disse må forsvares og utvides.

Etter årets Oslo Pride ønsker vi at alle skal sitte igjen med mer kunnskap om den skeive rettighetskampen og en styrket forståelse for at den er noe alle i samfunnet må ta ansvar for. Hvordan ønsker du å vise frem vår skeive historie?

PS! Frist for å melde interesse eller komme med innspill er endret til onsdag 27. mars 2019. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post: pridehouse@oslopride.no

// Expression of Interest for Oslo Pride House 2019//

We would like your feedback as to how you, and/or your organisation, can contribute both with the form and content of the program of Pride House 2019.

The Pride House in 2019 is in the Oslo Pride-tent at Youngstorget. Throughout seven days, from June 15th until June 21th a wide range of debates, lectures, workshops and more will be held here. Together with you and your organisation we will put LHBTIQ issues and policy on the agenda.

We would like to see a diversity of activities and events represented in the program related to this year's theme - history. We want to look back at our queer history and learn from the experiences of those who fought for our rights - some fights were won and some lost. What has shaped us? What do we want to show case to the world. We want to lift our heads high for all the rights we have gained, defend them and expand them.

After this years Oslo Pride, our aim is that everyone should have more knowledge of our proud movement and an understanding of that the rights we have fought for is everyone's responsibility to uphold. How do you want to tell our queer history?

Note: The closing date for expressions of interest is Wednesday March 27th 2019. If you have any questions, pleas contact us at pridehouse@oslopride.no

Om deg/din organisasjon/ About you/your organisation
Din organisasjon / Your organisation *
Om du representerer en organisasjon eller gruppe / If you represent an organisation or group
Your answer
Ditt navn *
Your name
Your answer
Din epost *
Your e-mail
Your answer
Ditt telefonnummer *
Your phone number
Your answer
Innen hvilke felt arbeider du eller din organisasjon til daglig? *
What line of work are you or your organisation engaged in?
Required
Ønsker du/ dere samarbeide med noen - i så fall hvem?
Who (which other organisations) will you collaborate with?
Your answer
Mer om din(e) programpost(er)/More information about your proposal
Når ønsker du at din programpost skal avholdes? *
What day do you want your contribution to be held?
Required
Hvor lang er din programpost? Forklar hvorfor du eventuelt trenger en annen tid enn 60 eller 90 minutter. *
How much time will your contribution take? If you need more time than 90 minutes, please explain why.
Required
Hvilket type arrangement ønsker du å bidra med på Pride House? *
What type of event would you like to contribute with at Pride House?
Required
Din programposts overordnede arbeidstittel og tema: *
Working title for your program contribution and overarching theme:
Your answer
Kortfattet programskisse: *
Brief outline of your program contribution:
Your answer
Hvilket språk skal programposten holdes på? *
Main language your contribution will be held in?
Required
Hva forventer du vil bli antall oppmøtte på din programpost? *
What do you expect will be the number of people attending?
Behov for teknisk utstyr? *
Need for technical equipment?
Required
Spesifiser eventuelle andre behov for utstyr. Vi har begrenset mulighet til å tilrettelegge. Før gjerne opp eget utstyr.
Specify any other equipment requirements. Please write down any own equipment you might use.
Your answer
I hvilken grad kan du/dere være behjelpelige til å bruke nettverk og sosiale medier til å spre arrangementet? *
To what extent will you use networking and social media to spread information about the event?
Your answer
Økonomi/Financing:
På bakgrunn av innspillene vi mottar vil Pride House-gruppen invitere deg og/eller dere til å bidra til Pride House 2018 og avklaringer rundt samarbeid om økonomi vil skje i dialog med deg/dere.
Økonomi - foreløpig budsjettoverslag for programposten og finansieringsskilder? Egenfinansiering? Kommer du til å søke om å få dekket utgifter fra Pride House? Skriv inn sum. *
Financing - preliminary budget estimate for program entry and funders? Are you going to apply for funding from PRide House?
Your answer
Andre forhold å melde om i forkant? Eller har du spørsmål, meld fra i feltet under.
Other matters to report in advance? Or do you have questions, just ask us in the box below?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of FRI OA + Oslo Pride. Report Abuse - Terms of Service