Έρευνα γνώμης μεταξύ των μελών του ΕΤΕΚ
Αγαπητά μέλη,

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) απευθύνεται σε σας ώστε να αφουγκραστεί τις απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς σας για τα θέματα που απασχολούν τον τεχνικό κόσμο της χώρας.

Η δημόσια εικόνα του ΕΤΕΚ, οι παρεμβάσεις του στα κρίσιμα τεχνικά θέματα του τόπου και η συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της δράσης του. Ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος των πόρων του Επιμελητηρίου δαπανώνται ώστε να εξασφαλίζονται, προς το κοινό γενικότερα και τα μέλη του ειδικότερα, οι απαραίτητες υπηρεσίες, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία και τις αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

Το ΕΤΕΚ θα ήθελε για τα πιο πάνω να ακούσει τις απόψεις, προβληματισμούς και εισηγήσεις των βασικότερων συντελεστών του, που δεν είναι άλλοι από τα 13,000 περίπου μέλη του σε όλους τους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας για εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων προκειμένου το Επιμελητήριο να ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις και ανάγκες των μηχανικών, να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα περιθώρια βελτίωσής του, που πάντοτε υπάρχουν, με στόχο να ανταποκριθεί στον βέλτιστο δυνατό βαθμό στην αποστολή του προς εσάς και την κοινωνία γενικότερα.

Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε το ΕΤΕΚ στις πιο κάτω θεματικές ενότητες / ομάδες προτεραιοτήτων.

Για την αξιολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η πιο κάτω κλίμακα:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
A= Εξαιρετική
Β= Καλή
Γ= Μέτρια
Δ= Χρήζει βελτίωσης
E= Ανεπαρκής
ΣΤ= Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms