แบบประเมินความพึงพอใจ
การให้บริหารเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่ให้บริการ
Clear selection
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ
Clear selection
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับบริการ
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
รูปแบบการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
บุคลากรผู้ให้บริการ
อุปกรณ์/สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
Clear selection
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy