آزمون مجازی نقش تعاونی های روستایی زنان در اقتصاد مقاومتی با تاکید براشتغال وتولید
پاسخ دهنده گرامی توجه داشته باشید که شما فقط یکبار امکان شرکت در این آزمون را دارید. مدت پاسخگویی آزمون یکساعت میباشد. بارم سوالات یکسان بوده و شامل نمره منفی نمیگردد. لطفا در پایان آزمون دکمه تایید را در انتها انتخاب کنید تا پاسخنامه شما ارسال گردد. موفق باشید
لطفا در پایان حتما فرم پاسخنامه را با فشردن دکمه انتهای فرم تایید نمایید
مدت آزمون 60 دقیقه بدون نمره منفی
نام و نام خانوادگی: *
1 point
Your answer
کدملی: *
1 point
Your answer
استان: *
1 point
Your answer
شهرستان: *
1 point
Your answer
نام تعاونی: *
1 point
Your answer
شماره تماس: *
1 point
Your answer
پست الکترونیکی(اختیاری)
1 point
Your answer
سوالات آزمون- تعداد سوالات: 25 (بدون نمره منفی)
توجه شود که چنانچه در مدت 60 دقیقه آزمون را به پایان نرسانید و دکمه تایید انتهای سوالات را انتخاب نکنید پاسخهای شما ثبت نخواهد شد
1- شرکتهای تعاونی روستایی زنان از جمله تشکلهایی هستند که ............................... با شرایط آسان ودر نتیجه بالا بردن توان اقتصادی زنان را فراهم می کنند.
1 point
2- به عبارتی از دید کلان، مسئله اشتغال زنان باید درقالب برنامه ریزی موضوع ..................... در برنامه های ................ مورد توجه خاص قرار گیرد.
1 point
3- در روند اجرای پروژه های اشتغال زا در یک تعاونی روستایی زنان سعی بر این است که:
1 point
4- فعالیتهای اشتغال زا در تعاونی هایی که ........... و روستاهای تحت پوشش تعاونی در انتخاب پروژه اشتغال زا مدنظر قرار گرفته است، با موفقیت همراه بوده است.
1 point
5- امکان سنجی در فعالیتهای اشتغال زا شامل موارد زیر می باشد:
1 point
6- با توجه به ماده 5 اساسنامه شرکتهای تعاونی روستایی زنان با ............. تعاونیها، فعالیتها ازبخش های مختلف بازرگانی،خدماتی، صنعتی وآموزشی تشکیل شده است و تعاونی ها می توانند ................. به این فعالیتها بپردازند.
1 point
7- یکی از مزیتهای مهم تعاونی های روستایی زنان :
1 point
8- پدیده مهاجرت در روستاها به دلیل .......... رخ می دهد.
1 point
9- با ایجاد روحیه مشارکت در اعضاء تعاونی، می توان شرایط همکاری آنان را به نحوی فراهم ساخت که در حوزه اقتصادی .................... ، از....................... تازه ای که فرا روی تعاونی قرار دارد، به بهترین نحو استفاده نمایند.
1 point
10- در واقع اعضاء با ..................... فرصتی را فراهم می آورند تا .................. را افزایش داده ودر مراحل بعدی..................................... را بوجود می آورند.
1 point
11- بطور خلاصه می توان هدف از راه اندازی واحداعتباری خرد را به شرح زیر بیان کرد:
1 point
12 – ..................علاوه بر ................................وتولیدی اعضاء ، با برنامه ریزی مالی می تواند از طریق .................... نیز نقش بسزایی داشته باشد .چند روز بايد فاصله باشد؟
1 point
13- براساس مستندات قانونی، شرکتهاي تعاوني که بوسيله خود کشاورزان به منظور انجام تمام يا قسمتي از عمليات مربوط به عرضه صحيح محصولات کشاورزي تشکيل مي‌شوند،.............
1 point
14- اهمیت وضرورت حضور فعال تعاونی های روستایی در نمایشگاههای سطوح مختلف به شرح زیر می باشد:
1 point
15- اهداف مدنظر از حضور در نمایشگاهها:
1 point
16- نمایشگاهها به عنوان یک کارگاه آموزشی به لحاظ....................... ،........................................ ، تاثیرات مثبتی را در پی داشته است.
1 point
17- مطابق با مستندات قانونی در حوزه آموزش، به استناد بندهاي ..............ماده ....... اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، تعليم و تربيت كارمند و مدير براي شركتها و اتحاديه ها بر عهده اين سازمان مي باشد
1 point
18- بعبارتی دیگر ..................................در فعالیتهای اقتصادی ومشارکتی تعاونی که منجر به افزایش بهره وری در تعاونی خواهد شد، جزء وظایف سازمانی می باشد.
1 point
19- موضوع توانمندسازی بخش تعاونی بعنوان عامل مهم رشد اقتصاد ملی با تکیه بر گسترش آموزش های کسب وکار وکارآفرینی درایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری ازاولویت های اصلی ...........
1 point
20- اهمیت وضرورت آموزش تعاونی های روستایی زنان شامل موارد زیر می شود:
1 point
21- می توان گفت زمانی ..................این تعاونیها رخ خواهد داد که با دست یازی به ...............بتوان پیش از هر چیز ............................................تلاش نمود.
1 point
22- فراهم آوردن امكان آموزشهاي مورد نياز براي زنان روستايي جهت توانمندسازی آنان و ایجاد اندیشه تعاونی وتلاش در جهت تقویت اعتماد به فعالیت زنان در تعاونی ها
1 point
23- برنامه ریزی ها بایستی برپایه ایجاد فرصتهای کسب درآمد از طریق ...................... ونیز سوق دادن این تصمیم ها به سمت کارآفرینی وخلاقیت گروههای کاری با کمک آموختن مهارتها ودانش مورد نیاز جهت انجام پروژه ها باشد.
1 point
24- جهت دست یابی به شیوه هایی برای سنجش برنامه ها و پروژه های ذیربط، باید در بحث توسعه کیفی تعاونی های روستایی زنان این موارد مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد.
1 point
25- سازماندهی وبرنامه ریزی برای .................. وفعالیت از طریق تشکیل گروههای اجتماعی واقتصادی ونیز.................. زنان روستایی، درجهت ارتقا توسعه کیفی تعاونیها نقش بسزایی دارد.
1 point
دکمه زیر را جهت ارسال پاسخنامه فشار دهید
نتایج آزمون در وبسایت اتحادیه مرکزی نظارت طی روزهای آتی در بخش آموزش اعلام میگردد
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms