Шановний учаснику опитування!
Робоча група 3 «Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво» Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна-ЄС» за підтримки учасника Платформи - Торгово-промислової палати України проводить опитування для визначення стану обізнаності підприємств України про економічну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ або DCFTA), ідентифікації проблем, які заважають компаніям використовувати можливості цієї частини Угоди для власного розвитку, та оцінки рівня впливовості бізнесу (безпосередньо або через асоціації та організації підтримки бізнесу, громадські організації) на імплементацію ПВЗВТ.
Просимо вас відповісти на подані нижче питання. Відповіді на анкету потребуватимуть до 10 хвилин вашого часу, результати опитування будуть систематизовані та використані при підготовці аналітичних матеріалів для формування рекомендацій щодо розв’язання проблем та успішної імплементації економічної частини Угоди про асоціацію «Україна-ЄС». Опитування має анонімний характер і отримані дані будуть використані тільки в узагальненому вигляді зі збереженням повної конфіденційності інформації щодо конкретного підприємства.
Назва підприємства:
Your answer
Місцезнаходження: *
Ваша посада в компанії: *
Your answer
1. Яка кількість найманих працівників у Вашій компанії? *
2. Який річний дохід Вашої компанії?
Відповідь за бажанням, поділ підприємств на види представлено згідно європейській класифікації
3. Якими видами діяльності займається Ваша компанія? *
Виберіть зі списку (КВЕД 2010)
Required
4. Чи займається Ваша компанія експортно-імпортною діяльністю? Будь-ласка, вкажіть: *
5. Наскільки Ви обізнані зі змістом поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС? *
Виберіть оцінку від 1 – майже нічого не знаю до 5 - дуже добре обізнаний/на, 6- важко відповісти
майже нічого не знаю
важко відповісти
6. Які галузі вітчизняного виробництва, на Ваш погляд, отримають найбільше вигод від впровадження ПВЗВТ, а які найбільше втратять?
Поставте позначку у відповідному стовпчику навпроти кожної галузі, в кожному рядку має бути одна відповідь
Отримають найбільше вигод
Втратять найбільше
(A) Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
(B) Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
(CA) Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
(CB) Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(CC) Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність
(CD) Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
(CE) Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
(CF) Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
(CG) Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
(CH) Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
(CI) Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції
(CJ) Виробництво електричного устаткування
(CK) Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.
(CL) Виробництво транспортних засобів
(CM) Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устаткування
(D) Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
(E) Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
(F) Будівництво
(G) Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
(H) Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
(I) Тимчасове розміщування й організація харчування
(JA) Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення
(JB) Телекомунікації (електрозв'язок)
(JC) Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
(K) Фінансова та страхова діяльність
(L) Операції з нерухомим майном
(MA) Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження
(MB) Наукові дослідження та розробки
(MC) Інша професійна, наукова та технічна діяльність
(N) Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
(O) Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
(P) Освіта
(QA) Охорона здоров'я
(QB) Надання послуг догляду та соціальної допомоги
(R) Мистецтво, розваги та відпочинок
(S) Надання інших видів послуг
(T) Діяльність домашніх господарств
(U) Діяльність екстериторіальних організацій і органів
7. Чого не вистачає малим та середнім підприємцям для того, аби реалізувати можливості, які відкриває перед ними ПВЗВТ? *
Оберіть до з-х найбільш значущих факторів
Required
8. Як, на Вашу думку, зміниться бізнес-клімат в країні після впровадження ПВЗВТ? *
Виберіть одну відповідь
9. Як, на Вашу думку, вплине на якість продукції, яку випускають вітчизняні підприємства, впровадження ПВЗВТ? *
Виберіть одну відповідь
10. Наскільки Ви обізнані зі стандартами та вимогами Європейського союзу? *
Виберіть оцінку від 1 – дуже мало знаю про них до 5- дуже добре обізнаний/на, 6- важко відповісти
дуже мало знаю про них
важко відповісти
11. Чи вважаєте Ви власну продукцію конкурентоздатною на європейських ринках? *
Виберіть оцінку від 1 – продукція не є конкурентоздатною до 5 - абсолютно конкурентоздатна продукція, 6 - важко відповісти
продукція не є конкурентоздатною
важко відповісти
12. Чи сертифікована Ваша продукція стандартами та вимогами ЄС? *
13. Якщо "Так" – вкажіть, які саме сертифікати Ви маєте, якщо "Ні" – причини, з яких Ви не проводили таку сертифікацію:
Your answer
14. Чи плануєте Ви сертифікацію вашої продукції (виробництва) за стандартами ЄС? *
15. Чи знаєте Ви, де отримати інформацію, консультаційну та фінансову підтримку з питань сертифікації та стандартизації? *
Якщо "Так", зазначте конкретно:
Your answer
16. Як, на Вашу думку, на Ваше підприємство вплине імплементація ПВЗВТ? *
Виберіть одну відповідь
17. Які ризики Ви вбачаєте для власного підприємства у зв’язку з впровадженням ПВЗВТ? *
Вкажіть не більше трьох ризиків або зазначте, що не бачите ризиків для власного підприємства
Your answer
18. Чи достатньо державні органи влади інформують про можливості та ризики імплементації ПВЗВТ? *
Виберіть оцінку від 1 - дуже мало інформації до 5 - повне інформування, 6 - важко відповісти
дуже мало інформації
важко відповісти
19. Чи достатньо бізнес асоціації, інші організації громадянського суспільства інформують підприємства про можливості та ризики імплементації ПВЗВТ? *
Виберіть оцінку від 1 - дуже мало інформації до 5 - повне інформування, 6 - важко відповісти
дуже мало інформації
важко відповісти
20. З діяльністю яких програм допомоги ЄС малому та середньому бізнесу в Україні Ви обізнані або брали участь?
Відмітьте всі відповіді, що підходять
знаємо
брали участь
1. East Invest
2. HORIZON 2020
3. Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) Initiative East
4. EU4Business (ЄС і ЄБРР)
5. Innovfin, Microfinance (Європейський інвестиційний банк)
6. Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу
7. Визначення та просування інвестицій у сфері енергоефективності (Європейський банк реконструкції та розвитку)
8. STAREP (Strengthening Auditing and Reporting in the Eastern Partnership Countries) Посилення практик аудиту та звітності в партнерських країнах Східної Європи
9. SMALL BUSINESS INITIATIVE (Європейський банк реконструкції та розвитку)
10. Європейський фонд для Південно-Східної Європи (EFSE) - European Neighborhood Region (ENR)
11. Інші (вкажіть):
Your answer
21. Чи планує Ваша компанія брати участь в програмах європейських та інших міжнародних інвестицій? *
22. Чи готова Ваша компанія до проведення аудиту за європейськими директивами та міжнародними стандартами для підготовки до участі в програмах європейських та інших міжнародних інвестицій? *
23. Чи приймали Ви участь у розробці та/або обговоренні нормативно-правових актів, які пов’язані з імплементацією ПВЗВТ? *
24. Чи маєте Ви пропозиції щодо вдосконалення законодавства в межах імплементації ПВЗВТ? *
25. Чи знаєте Ви ті бізнес-асоціації, громадські організації, агенції тощо, які б були зацікавлені в просуванні ваших пропозицій? *
26. Якщо "Так", вкажіть, які саме організації?
Your answer
27. Чи має, на Вашу думку, громадянське суспільство (громадські організації, громадські спілки, бізнес-асоціації, платформи, мережі таких організацій) вплив на процес імплементації ПВЗВТ? *
Виберіть оцінку від 1 - дуже мало впливають до 5 - мають серозний вплив, 6 - важко відповісти
дуже мало впливають
важко відповісти
28. Що, на Вашу думку, має бути пріоритетом державної політики України для успішної імплементації торгово-економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС (ПВЗВТ)?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms