Dotazník MAS Lašsko - Veřejnost
Vážení občané území MAS Lašsko,

rádi bychom Vás oslovili s dotazníkem, který zjišťuje názory a potřeby občanů v regionu Místní akční skupiny Lašsko. MAS Lašsko, z.s. vznikl za účelem podpory místního rozvoje se zapojením podnikatelů, občanů a místních organizací. Součástí naší činnosti je získávání a přerozdělování finanční podpory z fondů EU i z dalších zdrojů.

Vaše odpovědi nám pomohou při přípravě rozvojové strategie pro období 2021 – 2027. Tento dokument je podmínkou pro získávání dotací na vybrané aktivity a sebrané informace nám pomohou situaci v regionu uchopit tak, abychom dokázali zohlednit zájmy a potřeby občanů, obcí, organizací, firem a podnikatelů. Výsledný dokument tak může usnadnit čerpání a efektivní využití dotací EU.

Vyplnění dotazníku Vám zabere pouze několik minut. Veškeré sebrané informace budou sloužit výhradně pro potřeby MAS Lašsko a budou využity pouze pro vypracování strategie. Sebraná data jsou považována za důvěrná a nebudou nikde zveřejněna v neanonymizované podobě.

Jsme si vědomi, že současná epidemiologická situace v ČR vede k omezení služeb, dojíždění do zaměstnání a škol atp., pokuste se prosím odpovědět tak, aby byla reflektována situace ve Vaší obci za normálního stavu.

Děkujeme za Váš čas!

Více informací o MAS Lašsko naleznete na naší webové stránce: www.maslassko.cz
Jste: *
Jaký je Váš věk? *
Vyberte obec z území působnosti MAS Lašsko, ve které máte bydliště. *
Jak dlouho zde žijete? *
EKONOMICKÉ ASPEKTY - Jak byste ohodnotili aktuální stav následujících ekonomických aspektů ve Vaší obci? (1-zcela dostačující, 5-zcela nedostačující) *
1
2
3
4
5
nevím
Trh práce (zaměstnanost a nabídka pracovních míst)
Možnost dojížďky a vyjížďky do zaměstnání
Podpora podnikání (služby, zemědělství, drobná výroba)
Uveďte prosím konkrétně, v čem vnímáte nedostatky/prostor pro zlepšení u výše uvedených Ekonomických aspektů.
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - Jak byste ohodnotili aktuální stav následujících aspektů Technické a dopravní infrastruktury ve Vaší obci? (1-zcela dostačující, 5-zcela nedostačující) *
1
2
3
4
5
nevím
Silniční doprava
Veřejná doprava (autobusová i železniční)
Cyklistická a pěší doprava
Pitná voda
Elektřina
Plyn
Alternativní zdroje energie
Kanalizace
Čistička odpadních vod
Uveďte prosím konkrétně, v čem vnímáte nedostatky/prostor pro zlepšení u výše uvedených aspektů Technické a dopravní infrastruktury.
KVALITA ŽIVOTA - Jak byste ohodnotili aktuální stav následujících aspektů Kvality života ve Vaší obci? (1-zcela dostačující, 5-zcela nedostačující) *
1
2
3
4
5
nevím
Bydlení
Vzdělávací zařízení
Zdravotnická zařízení
Sociální zařízení
Kulturní zařízení, volný čas a spolky
Sport
Dostupnost obchodů a dalších služeb
Veřejný prostor
Kriminalita a bezpečnost
Uveďte prosím konkrétně, v čem vnímáte nedostatky/prostor pro zlepšení u výše uvedených aspektů Kvality života.
CESTOVNÍ RUCH - Jak byste ohodnotili aktuální stav následujících aspektů Cestovního ruchu ve Vaší obci? (1-zcela dostačující, 5-zcela nedostačující) *
1
2
3
4
5
nevím
Hromadná ubytovací zařízení
Restaurace a občerstvení
Památky a atraktivity (kulturní i přírodní)
Pěší turistika
Cykloturistika
Agroturistika a hipoturistika
Zimní sporty a rekreace
Letní sporty a rekreace
Léčebná a relaxační zařízení
Uveďte prosím konkrétně, v čem vnímáte nedostatky/prostor pro zlepšení u výše uvedených aspektů Cestovního ruchu.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HOSPODAŘENÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI - Jak byste ohodnotili aktuální stav následujících aspektů Životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji ve Vaší obci? (1-zcela dostačující, 5-zcela nedostačující) *
1
2
3
4
5
nevím
Ochrana přírody
Ovzduší
Voda
Půda a využití území
Nakládání s odpady
Environmentální vzdělání, výchova a osvěta
Uveďte prosím konkrétně, v čem vnímáte nedostatky/prostor pro zlepšení u výše uvedených aspektů Životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji.
Máte ještě další impulsy ke zlepšení života ve Vaší obci/okolí? Vypište prosím.
Pokud máte zájem účastnit se dalšího plánování a získávat informace z MAS Lašsko, napište prosím svůj email.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a těšíme se na případnou další spolupráci.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy