ใบสมัครครู
เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี สสวท. ครั้งที่ 2
Email address
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
Your answer
อายุ (ปี)
ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(ตัวอย่าง 0818888888)
Your answer
วิทยฐานะ
เป็นครู สควค. หรือไม่
ปัจจุบันสอนที่โรงเรียน
Your answer
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(ตัวอย่าง สพป.ขอนแก่น เขต 1 / สพม. เขต 1)
Your answer
วิชาที่สอน
ระดับชั้นที่สอน (ระบุได้มากกว่า 1 ตัวเลือก)
Required
มีประสบการณ์สอนมาแล้วกี่ปี
ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์สอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี
Your answer
รางวัลที่เคยได้รับ
ผู้สมัครเคยได้รับรางวัลครู เช่น ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยีฯ ดีเด่นหรือ รางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือ สะเต็มศึกษา อะไรบ้าง
Your answer
ประวัติการศึกษา
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST). Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms