แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในอินเดียใต้ (Registration of Thai Nationals in South India)
ลงทะเบียนคนไทยสำหรับคนไทยที่อาศัยในรัฐทมิฬนาฑู Tamil Nadu/ รัฐเกรละ Kerela / รัฐเตลังคานา Telangana / รัฐกรณาฏกะ Karnataka / รัฐอานธรประเทศ Andhra Pradesh และดินแดนสหภาพปูดูเชร์รี Puducherry
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้อมูลทั่วไป (General Information)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) 
*
กรุณากรอกชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นภาษาไทยตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง โดยขอให้ระบุคำนำหน้าเช่น 'ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว' เป็นต้น ด้วย
First name - Surname
*
กรุณากรอกชื่อ - สกุลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง โดยขอให้ระบุคำนำหน้าเช่น 'Master / Miss / Mr. / Mrs.' เป็นต้น ด้วย
วันเดือนปีเกิด (DOB)
กรุณาเลือก/ระบุวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้อง โดยปีเกิดจะเป็นปี "คริสต์ศักราช" (ค.ศ.) เท่านั้น
*
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไทย (Thai ID number)
กรุณาระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไทยให้ครบทั้ง 13 หลัก (กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนทุกครั้ง)
*
หมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport Number)
*
เดินทางมาอินเดียเพื่อ (Purpose of visit)
กรุณาเลือกวัตถุประสงค์ในการมาประเทศอินเดีย
*
หากระบุอื่นๆ ขอให้ระบุวัตถุประสงค์ในการมาประเทศอินเดีย
ประเภทของวีซ่า (Visa Type)
กรุณาเลือกประเภทของวีซ่าให้ตรงกับวีซ่าของท่าน
*
มาประเทศอินเดียเมื่อวันที่ (Arrival to India)
กรุณาเลือก/ระบุวันที่เดินทางมาอินเดียให้ถูกต้อง โดยปีจะเป็นปี "คริสต์ศักราช" (ค.ศ.) เท่านั้น โดยดูจากวันที่ประทับตราเข้าประเทศอินเดียครั้งล่าสุด
*
MM
/
DD
/
YYYY
วันเดินทางกลับ (ถ้ามี) (Departure date)
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ในอินเดีย (Address in India) *
เบอร์โทรศัพท์ในอินเดีย (Telephone number in India) *
ชื่อและนามสกุลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น (Name-Surname and relations of the emergency contact) *
เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ไทย/อินเดีย (Emergency contact Thai/India) ขอให้ระบุ รหัสประเทศก่อนเบอร์โทรศัพท์ด้วย เช่น +91 สำหรับเบอร์โทรศัพท์อินเดีย และ +66 สำหรับเบอร์โทรศัพท์ไทย
อีเมล์ (E-mail address)
เบอร์ Whatsapp  ขอให้ระบุ รหัสประเทศก่อนเบอร์โทรศัพท์ด้วย เช่น +91 สำหรับเบอร์โทรศัพท์อินเดีย และ +66 สำหรับเบอร์โทรศัพท์ไทย
ไลน์ไอดี (Line ID)
ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ข้อมูลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในราชการและงานกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ และรับทราบว่าสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่เผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลของข้าพเจ้าให้องค์กรอื่นหรือบุคคลที่ 3

I do hereby acknowledge and agree that my above-mentioned personal information could be used by the Consulate-General for official purposes, including for consular affairs, and that the Consulate will not publish and/or share my information with any other organizations or third parties  
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy