แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop 1 โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7
โดยทางโครงการฯ กำหนดสิทธิ์ให้ทีมผู้พัฒนาผลงาน ต้องเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 7 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-18.00 น. (ของทุกวัน)
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
ได้จำนวน 3 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน/ทีม เท่านั้น
ดังนั้น ขอให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน กรอกแบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมด้วยครับ
1. ข้อมูลผลงาน
1.1 รหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" *
ระบุรหัสโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ตามที่โครงการกำหนดให้ สามารถเข้าดูรหัสได้ที่ http://fic.nectec.or.th/newseed2019_ListNameRound1
1.2 ชื่อผลงาน *
ระบุชื่อผลตามที่ลงประกวด/แข่งขัน
1.3 ชื่อสถานบันการศึกษาที่สังกัด *
2. ข้อมูลทีมผู้พัฒนาผลงาน
กรุณาระบุรายชื่อหัวหน้าทีม ผู้ร่วมพัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้
2.1 หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน
ก) คำนำหน้า *
ข) ชื่อ-นามสกุล *
ค) ชื่อเล่น *
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
จ) eMail *
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน *
2.2 ผู้พัฒนาร่วม 1
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
จ) eMail
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
Clear selection
2.3 ผู้พัฒนาร่วม 2
ก) คำนำหน้า
ข) ชื่อ-นามสกุล
ค) ชื่อเล่น
ง) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
จ) eMail
ฉ) อาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวัน
Clear selection
2.4 อาจารย์ที่ปรึกษา
กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเพียงท่านเดียวก่อน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการประสานงานและติดต่อสื่อสาร
ก) คำนำหน้า *
ข) ตำแหน่งทางวิชาการ
ค) ชื่อ-นามสกุล *
ง) ชื่อเล่น *
จ) เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ *
รบกวนกรอกตามรูปแบบนี้ครับ 080-xxxxxxx
ฉ) eMail *
ช) การยืนยันเข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษา *
3. หนังสือเรียนแจ้งสถาบันการศึกษา
3.1 ต้องการหนังสือเรียนแจ้งสถาบันการศึกษาหรือไม่ *
3.2 ตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันการศึกษาที่ต้องการให้ทำหนังสือเรียนแจ้งเพื่อขออนุมัติการเดินทางเข้าร่วมอบรมฯ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy