Анкета за учители
Тормоз и насилие в училище
1. Има ли в класа Ви деца, които са тревожни, неуверени, изолирани, без приятели? *
поставете отметка на всеки ред
1) Да, има.
момичета
момчета
2) Не, няма.
1 ученик
2 ученици
3 ученици
4 ученици
5 ученици
повече
2. Ако има такива деца, как се отнасят останалите към тях? *
(Може да посочите повече от един отговор.)
Required
3. Ако в класа има деца, към които останалите се отнасят зле, кога за пръв път го забелязахте? *
4. Ако имате предвид колко чести и колко сериозни са нещата, които се случват с тези деца, как бихте ги определили? *
5. Ако в класа има деца, към които останалите се отнасят зле, необходима ли е специална интервенция от страна на възрастния? *
6. Има ли в класа деца, които са импулсивни, със слаб самоконтрол, лесно се разгневяват, бурно реагират, ако останалите им пречат? *
поставете отметка на всеки ред
1) Да, има.
Момчета
Момичета
2) Не, няма.
1 ученик
2 ученици
3 ученици
4 ученици
5 ученици
повече
7. Ако има такива деца, как се отнасят останалите към тях? *
8. Ако имате предвид колко чести и колко сериозни са нещата, които се случват, как бихте определили тези деца? *
9. Ако в класа има деца с неовладяно, импулсивно поведение, необходима ли е специална интервенция от страна на възрастния? *
10. Има ли в класа деца, които обичат нарочно да дразнят и да се подиграват на другите, опитват се да доминират, държат се грубо, агресивно и без видима причина? *
поставете отметка на всеки ред
1) Да, има.
Момчета:
Момичета:
2) Не, няма.
1 ученик
2 ученици
3 ученици
4 ученици
5 ученици
повече
11. Ако в класа има такива деца, бихте ли определили действията им като тормоз, т.е. целят да причинят стра­дание на очевидно по-слабо от тях дете, като действията се повтарят многократно, за продължителен период от време? *
12. Ако в класа има деца, ко­ито обичат да дразнят, да се подиграват на другите, да доминират и се държат агре­сивно и без видима причина, необходима ли е специална интервенция от страна на възрастния? *
Клас *
брой ученици в класа (средно) *
Момчета в класа (средно) *
Момичета в класа (средно) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy