12.11.2019 → Ako robiť SEO kvalitne (case studies) s Milanom Novotným
Ahoj,

chceš vedieť či funguje SEO aj v roku 2019? Príď k nám a Milan Novotný ti prezradí, ako sa dá robiť SEO v odvetviach ako B2B alebo pre jedno z najväčších médií na Slovensku.

Kde a kedy sa stretneme? 12.11.2019 (utorok) od 17:00 - 18:30 hod na FEI STU, miestnosť BC300.
Vstup je ZDARMA.

Viac o Miňovi: Prvý web spustil v roku 2009 a rýchlo pochopil, že aby bol úspešný bude potrebovať SEO. Odvtedy robil SEO pre joj.sk, photoneo.com, humanic.net, zoznam.sk a ďaľšie. Okrem toho je Grow with Google Student Ambassador Slovakia, kde prednáša pre Google. A aby toho nebolo málo, práve nahráva online kurz pre learn2code.

Zaregistrovať sa je možné najneskôr do 11.11.2019 do 15:00 hod.

Tešíme sa!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V súlade s ustanovením čl. 6 ods. 1 pís. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a paragrafom § 13 ods. 1 pís. a) Zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) týmto dobrovoľne poskytujem
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00 397
687, zriadená na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Prevádzkovateľ”) súhlas so
spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári tejto
webovej stránky (ďalej len „Osobné údaje”), a to za účelom zaradenia do evidencie účastníkov
na akciu organizovanú Prevádzkovateľom pod názvom Ako robiť SEO kvalitne (case studies)
konanú dňa 12.11.2019 v
BC300, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 2961/3, 812 19 Bratislava.
Tento súhlas je platný počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu spracúvania Osobných
údajov, najdlhšie však počas doby do 12.11.2019.
Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracúvaním mojich Osobných údajov môžem
kedykoľvek odvolať a to zaslaním požiadavky na mailovú adresu: dpo@stuba.sk. alebo
písomne na vyššie uvedenú adresu Prevádzkovateľa.
Beriem na vedomie, že mám ako dotknutá osoba v zmysle čl. 19 GDPR/§ 15 Zákona najmä
právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k mojim Osobným údajom, ktoré sa ma týkajú,
právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, právo na prenosnosť.
Súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytnete zakliknutím políčka “Súhlas so spracovaním
osobných údajov za účelom zaradenia do evidencie účastníkov na akcii Ako robiť SEO kvalitne (case studies)”.
Meno *
Your answer
Priezvisko *
Your answer
Názov firmy/školy *
Your answer
E-mail *
Your answer
Prosím uveď, do ktorej kategórie patríš. *
Svoje otázky k podujatiu alebo danej téme napíš sem.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy