Zvládanie únavy z pomáhania
Milý/á účastník/čka výskumu,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie nasledujúcej batérie dotazníkov, ktoré sa zameriavajú na Vaše pozitívne a negatívne skúsenosti s pomáhaním. Následne budete mať možnosť zúčastniť sa 15 dňového tréningu, zameraného na naučenie sa lepšiemu zaobchádzaniu so sebou v situáciách pomáhania. Tesne po skončení tréningu a dva mesiace potom ešte vyplníte batériu dotazníkov aby sme overili efekt tréningu a jeho trvácnosť.

Jednotlivé cvičenia zostavila prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave.

Výskum je súčasťou riešenia výskumného grantu VEGA 1/0075/19. Vaša účasť na výskume je dobrovoľná.

CIEĽ TRÉNINGU

Ponúkame vám tréning zameraný na posilnenie vášho duševného zdravia vrátane prípravy na zvládanie zložitých, psychicky vyčerpávajúcich situácií, v ktorých vy pomáhate iným. Tréning je súčasťou nášho výskumu zameraného na zlepšenie zvládania únavy z pomáhania.

Ako bude tréning prebiehať?

Na úvod je potrebné aby ste nám poskytli svoj e-mail kontakt a vyplnili stručný úvodný dotazník. Jeho vyplnenie vám zaberie približne 30 minút. Poskytnutie e-mailového kontaktu a vyplnenie dotazníka je nevyhnutnou podmienkou pre zapojenie sa do tréningu.
Splnením týchto 2 krokov budete automaticky zaradený do 15 dňového tréningu zameraného na posilnenie svojho duševného zdravia. Každý deň je venovaný inej oblasti, pôjde o cvičenia (výzvy) posilňujúce vašu odolnosť v rôznych, psychicky náročných situáciách. Konkrétne ide o tieto oblasti: rozpoznávanie únavy z pomáhania, rôzne typy vnútorných dialógov, láskavosť k sebe samému alebo starostlivosť o seba.

Tréning štartujeme v druhej polovici Januára v online podobe. Bližšie informácie vám zašleme na uvedený email.
Tesne po skončení tréningu a taktiež dva mesiace po jeho ukončení vám pošleme stručný dotazník, aby sme si overili efekt tréningu a jeho trvácnosť.
 
Čo získate, ak sa zapojíte do tréningu?

Účasťou na tomto výskume a tréningu máte možnosť naučiť sa lepšie zvládať náročné situácie a tiež zlepšiť svoj vzťah k sebe samému. Vaša účasť na výskume zároveň pomôže vedcom pri nastavovaní pomoci aj ďalším pomáhajúcim profesionálom (napr. sestrám, záchranárom, psychológom alebo sociálnym pracovníkom).

Dôvernosť informácií

Tréning a s ním spojený výskum je úplne anonymný a nebudú sa zbierať ani uchovávať žiadne identifikačné informácie vyplývajúce z vašej účasti. Údaje z dotazníkov budú uložené na zabezpečených serveroch a šifrované pri všetkých prenosoch. Konečným cieľom výskumu je zverejnenie významných zistení vo vedeckých časopisoch bez uvedenia údajov o konkrétnych účastníkoch výskumu. To znamená, že účastníci, ani údaje o nich  nebudú zverejnené  v žiadnych správach.

Práva účastníka tréningu a výskumu

Účasť na tomto výskume je úplne dobrovoľná. Tréning a s ním spojený výskum môžete kedykoľvek prerušiť, prípadne z neho odstúpiť.  Máte právo požiadať o vymazanie svojich odpovedí, ak sa rozhodnete pre ukončenie spolupráce pred dokončením celého výskumu.

Dôležité kontakty

Kontaktná osoba pre akékoľvek otázky spojené s tréningom a výskumom:  Mgr. Natália Ondrejková, Fakulta sociálnych vied, Mlynské luhy 4, 821 05, Bratislava, Slovensko
e-mail: natalondrejkova@gmail.com

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Súhlasíte s účasťou na výskume? *
Pohlavie: *
Vek: *
Rodinný stav: *
Najvyššie ukončené vzdelanie *
Národnosť: *
Pracovná pozícia: *
Dĺžka praxe v odbore: *
Ako často, v priemere za týždeň, ste v kontakte s klientom/pacientom alebo človekom, ktorému pomáhate? *
Ako často sa u Vás prejavuje únava z pomáhania, t.j. taký stav napätia a ponorenia sa do traumatických udalostí človeka, ktorému pomáhate, až máte túžbu vyhýbať sa tomuto človekovi, pripomienkam jeho traumy a v dôsledku čoho tiež u seba pozorujete zníženú kapacitu a záujem o znášanie utrpenia ostatných? *
Prosím, uveďte Váš kontaktný e-mail, na ktorý vám budeme posielať ďalšie informácie k tréningu a výskumu: *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy