แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3
คำชี้แจง แบบสำรวจชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
สถานภาพ
รุ่นที่เรียน *
Required
สาขาวิชาที่เรียน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms