CAFÉ HỌC THUẬT NHÂN VĂN (26/12/2014)

CHỦ ĐỀ: CẤU HÌNH XÃ HỘI - TỪ KÍCH THƯỚC CỘNG ĐỒNG ĐẾN KÍCH THƯỚC CÁ NHÂN
Thời gian: 8h30 – 11h30, thứ 6, ngày 26/12/2014
Địa điểm: Phòng D.602 - Trường ĐH KHXH&NV - Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1
Diễn giả: TS. Nguyễn Đức Lộc, Phó trưởng Khoa Nhân học
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question