Sekcje dla dorosłych
Regulamin sekcji wspinaczkowej CW FIORD
§1 Przepisy ogólne
1. Założycielem sekcji wspinaczkowej jest Centrum Wspinaczkowe FIORD.
2. Sekcja wspinaczkowa funkcjonuje na podstawie niniejszego regulaminu.
3. Każda osoba biorąca udział w zajęciach zobowiązana jest do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Wspinanie to sport niebezpieczny. Jeśli nie przestrzega się zasad bezpieczeństwa i poleceń
instruktora/operatora, stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia dla siebie, innych osób
wspinających się lub osób postronnych.

§2 Warunki przyjęcia do sekcji wspinaczkowej
1. Członkami sekcji mogą być osoby dorosłe, które ukończyły 19 lat, po zapoznaniu się z regulaminem. Każda osoba przed przystąpieniem do sekcji musi mieć ukończony kurs asekuracji na wędkę.
2. Osoby chcące wstąpić do sekcji, nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów
i dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego
powodu wypadki i konsekwencje prawne spada na zawodników lub ich prawnych
opiekunów.
3. Ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.

§3 Zasady działania oraz opłaty
1. Sekcja służy promowaniu aktywnego trybu życia i zaspokajaniu potrzeb rozwoju w zakresie wspinaczki
sportowej.
2. CW FIORD zastrzega sobie możliwość odwołania pojedynczych zajęć z przyczyn
niezależnych od siebie.
3. Do szczegółowego zakresu działań sekcji należy:
a. prowadzenie rekrutacji,
b. szkolenie w zakresie wspinaczki sportowej
c. organizowanie zajęć wyjazdowych na innych obiektach zamkniętych i w terenie,
d. organizowanie zawodów,
e. reprezentowanie CW FIORD poprzez udział w zawodach powiatowych,
regionalnych, ogólnopolskich i innych.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do opłacenia miesięcznej składki sekcyjnej w wysokości:

a. 200 zł za 4 zajęcia raz w tygodniu z instruktorem (ważne 30 dni od daty zakupu) oraz 4 wejścia indywidualne ważne 30 dni od daty opłacenia karnetu

b. 130 zł za 4 zajęcia raz w tygodniu z instruktorem (ważne 30 dni od daty zakupu) oraz nielimitowaną ilość wejść z kartą MultiSport Plus

c. 130 zł za 4 zajęcia raz w tygodniu z instruktorem (ważne 30 dni od daty zakupu) oraz nielimitowaną ilość wejść z kartą Fit Profit

d. 130 zł za 4 zajęcia raz w tygodniu z instruktorem (ważne 30 dni od daty zakupu) oraz nielimitowaną ilość wejść z system OKSystem


do 10 dnia każdego miesiąca w okresie od wstąpienia do sekcji do ostatniego miesiąca sezonu sekcyjnego – czerwca.

5. Nieterminowe regulowanie składki miesięcznej może skutkować niedopuszczeniem do zajęć
lub wydaleniem z sekcji.


§4 Organizacja zajęć wspinaczkowych
1. Treningi są prowadzone cały rok, wyłączając okres wakacyjny (lipiec-sierpień), ferii świątecznych i wielkanocnych.
2. Zajęcia są prowadzone w grupach od 6 do 12 osób.
3. Istnieją dwa rodzaje grup:
a. początkująca – dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze wspinaczką po ukończonym kursie asekuracji na wędkę.
b. średnio zaawansowana – dla osób wspinających się jakiś czas z umiejętnością asekuracji na wędkę oraz asekuracji z dołem
4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2h
Wspinacze na 10 minut przed rozpoczęciem treningu zgłaszają się do trenera przygotowani
do zajęć (przebrani w strój sportowy, buty halowe oraz buty przystosowane do wspinania).
5. W trakcie zajęć ćwiczący przestrzega dyscypliny, słucha i wykonuje polecenia instruktora,
szanuje powierzony mu sprzęt.
6. Nie wykonywanie poleceń, brak dyscypliny, stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla siebie
i innych będą skutkowały usunięciem z zajęć, a w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach
usunięciem z sekcji.
7. Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia instruktorowi złego samopoczucia, wszelkich urazów lub zdarzeń mających miejsce podczas zajęć, zawodów,
obozów.
8. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na
wykorzystanie wizerunku dla celów sponsorskich oraz promocyjnych sekcji za pomocą
środków masowego przekazu.


*opłata za sekcję odbywa się na pierwszych zajęciach

** SEKCJA PORANNA - ruszy przy minimum 8 osobach w grupie
Imię i Nazwisko *
Numer telefonu *
Wybór sekcji *
Uwagi
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem sekcji dla dorosłych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapisania się na sekcję wspinaczkową w CW FIORD przez Fiord Centrum Wspinaczkowe Sp. z o.o. z siedzibą w : 96-513 Nowa Sucha, Zakrzew 47, która jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia zapisanie się na sekcję wspinaczkową w CW Fiord. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy