แบบประเมินโครงการอบรมประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง ปี"2560 ณ ชั้น3 อาคาร4 ศว. เขตคลองเตย กทม. หัวข้อ "โยคะหน้าเด้ง" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, โดยวิทยากร "ครูส้ม" (อ.ศิริพร ศรีอำพันธ์)
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมประชาชนเพื่อการดำเนินชีวิตสำหรับคนเมือง ปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ชั้น 3 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
1. เพศ
2. อายุ (ปี)
Your answer
3. อาชีพ
4. รายได้เฉลี่ย (บาท/เดือน)
5. จุดมุ่งหมายที่เข้ารับการอบรม
6. เนื้อหาในการอบรมตรงกับวัตถุประสงค์
น้อย
มาก
7. ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการอบรม
น้อย
มาก
8. ความรู้ ความสามารถ การถ่ายทอดของวิทยากร
น้อย
มาก
9. ความเหมาะสมของวัน ระยะเวลา (3 ชั่วโมง) จัดอบรม
น้อย
มาก
10. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม
น้อย
มาก
11. ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรม
น้อย
มาก
12. ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในภาพรวม
น้อย
มาก
13. หัวข้อหรือเนื้อหาที่ต้องการได้รับจากการอบรมเพิ่มเติม
Your answer
14. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms