Szkolenie nt. dostępu do informacji publicznej w Lublinie

Szkolenie odbędzie się we wtorek 2 grudnia w godz. 10-14 w sali szkoleniowo-konferencyjnej PCK przy ul. Puchacza 6 w Lublinie. Sala znajduje się na parterze budynku. Tematyka szkolenia:
1) podstawy prawne,
2) tryb składania wniosków z zastosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3) nauka pisania wniosków, proces postępowania przed sądami administracyjnymi w razie nieudostępnienia informacji publicznej,
4) przykłady, dyskusja, możliwość zadawania pytań.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja Wolności.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question