Formularz zgłaszania uwag do dokumentów Strategia Rozwoju GZM na lata 2022-2027 z perspektywą do 2035 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za chęć zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwoju GZM wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Niestety, pragniemy poinformować, że 24 listopada br. oficjalnie zakończył się proces konsultacji dokumentów.
This form was created inside of PwC. Report Abuse