แบบยืนยันการสำรองห้องพัก รุ่นที่ 2
ขอความร่วมมือให้ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 ยืนยันการสำรองห้องพักโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
รายละเอียดที่ควรทราบ
1. กรณียืนยันการสำรองห้องพัก และมีการแจ้งชื่อผู้ประสงค์จะเข้าพักร่วมกันแล้ว หากไม่เข้าพักตามวันที่แจ้ง ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับทางโรงแรม และไม่สามารถนำมาเบิกจ่ายกับทางราชการได้
2. โรงแรมจะจัดห้องพักให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กรณีที่มาถึงก่อนเวลาดังกล่าว จะยังไม่สามารถ Check in เข้าห้องพักได้ ซึ่งสามารถติดต่อฝากสัมภาระของท่านกับทางโรงแรมได้
3. กรณีไม่ขอเปิดห้องพัก ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่าที่พักกับหน่วยงานต้นสังกัดได้
4. ผู้เข้าร่วมอบรมที่หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ไม่อนุญาตให้เข้าพักล่วงหน้าก่อนการอบรม
5. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ตสน. สพฐ. คุณจันทรา และ คุณสุพัตรา โทรศัพท์หมายเลข 0-2288-5665
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service