ความพึงพอใจต่อห้องปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม *
ความพึงพอใจด้านสถานที่ *
5
4
3
2
1
รูปแบบการจัดห้อง
ขนาดของห้อง
การถ่ายเทอากาศ
สถานที่ตั้ง
ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ความเร็วอินเตอร์เน็ต
ความทันสมัย
ขนาดของจอคอมพิวเตอร์
ประสิิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service