แบบฟอร์มการขอหนังสือนำไปต่างประเทศ
กรุณากรอกแบบฟอร์มในช่องว่างเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสมบูรณ์ และชัดเจน
1. ได้รับอนุมัติจากมติ *
ครั้งที่ .........../ปี พ.ศ. 2562 *
วัน / เดือน / ปี *
MM
/
DD
/
YYYY
ลำดับที่ ............. *
2. ชื่อที่อยู่ ณ ต่างประเทศ *
3. ระยะเวลาที่จะเดินทางไปต่างประเทศ *
กรุณาระบุ (จำนวน) วัน / สัปดาห์ / เดือน หรือช่วงระยะเวลาเดินทาง
เช่น 5 วัน
3 สัปดาห์
1 เดือน
1 - 20 มกราคม 2561 เป็นต้น
4. ชื่อและโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ (ระบุ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมล์) *
5. ชื่อผู้ยื่นคำขอ (ระบุชื่อ - นามสกุล ตามหน้า Passport) *
6. ยื่นเรื่องเมื่อ *
MM
/
DD
/
YYYY
7. แนบไฟล์สำเนาหน้าพาสฟอร์ต และฎีกานิมนต์ *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service