แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสื่อเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อสื่อเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
7 กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
Captionless Image
มาก
ปานกลาง
น้อย
ท่านมีความเข้าใจเนื้อหาของสื่ออินโฟกราฟิค
ความสวยงามของสื่ออินโฟกราฟิค
ขอบคุณที่เสียสละเวลาทำแบบสำรวจ ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการผลิตสื่อของสำนักสื่อสารฯ ต่อไป
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms