แบบทดสอบก่อนอบรมการใช้งานโปรแกรมเสริมความรู้ในการทำงาน วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น ๑๑ โซน B
คำถาม 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
ข้อที่ 1) ChatGPT ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง *
ข้อที่ 2) ประโยชน์ของ ChatGPT ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง *
ข้อที่ 3)  วิธีการ login การเข้าใช้งานมีกี่วิธี *
ข้อที่ 4) โปรแกรม AnyDesk คือโปรแกรมอะไร *
ข้อที่ 5)  ข้อใดต่อไปนี้ คือคุณสมบัติสำคัญของ Any Desk *
ข้อที่ 6)  Any Desk สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบปฏิบัติการอะไรได้บ้าง *
ข้อที่ 7) ข้อใดต่อไปนี้คือความสามารถของ Any Desk ที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกลพร้อมกัน *
ข้อที่ 8) ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถึงประสิทธิภาพของ Any Desk ได้อย่างถูกต้อง *
ข้อที่ 9) โปรแกรม Snagit คืออะไร *
ข้อที่ 10) คุณสมบัติสำคัญของโปรแกรม Snagit *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy