Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít
Akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít ponúka interaktívne a neformálne podané témy týkajúce sa manažmentu dobrovoľníkov, a tiež "event" manažmentu v rozsahu 8 hodín. Kurz pokračuje dištančným štúdiom formou konzultácií a odovzdania prakticky využiteľnej práce vybraného "eventu".
Absolventi/ky dostanú po ukončení prezenčnej časti a odovzdaní práce certifikát akreditovaného vzdelávania MŠVVaŠ SR. Po našom školení už nebude žiadny problém zorganizovať podujatie či krátku aktivitu s pomocou dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Termín vzdelávania: 24. jún 2021
Miesto konania: Banská Bystrica
Cena školenia: 15 € (pokrýva len najnutnejšiu réžiu). Vzdelávanie je nutné uhradiť vopred, pre vystavenie faktúry vyplňte údaje nižšie.

Prihláška je záväzná, v prípade otázok nás kontaktuje na lucia@centrumdobrovolnictva.sk
Ďakujeme!
Meno a priezvisko *
Trvalý pobyt *
Dátum narodenia (údaje potrebné k vystaveniu certifikátu) *
Miesto narodenia *
Kontaktný e-mail *
Telefónne číslo *
Za školenie budem platiť *
Uveďte prosím Vaše fakturačné údaje (viď vyššie)
Vaše očakávania od školenia *
Chcete nám ešte niečo odkázať
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, vyjadrujem súhlas Centru dobrovoľníctva, n.o. so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v prihláške na akreditované vzdelávanie Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít za účelom administrácie uvedeného vzdelávania. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy