Klachtenformulier Kraamzorg Mama
Klachtenprocedure
In deze procedure staat beschreven waar u terecht kunt met uw klachten en wat u vervolgens kunt
verwachten. Het klachtenformulier vindt u onderaan deze procedure. Wij streven ernaar kraamzorg van zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren zodat we aan uw wensen kunnen voldoen. Ondanks ons hoge kwaliteit kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Wij vinden het belangrijk dat u dit aan ons meldt. Daarmee geeft u ons de mogelijkheid tot verbetering.

Een klacht
Als u een klacht heeft, dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de kraamverzorgende of haar leidinggevende. Meestal is zo’n gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Het is ook mogelijk dat uw familieleden of partner opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg of de dienstverlening. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing dan kunt u een officiële klacht bij de klachtenfunctionaris indienen. Hiervoor kunt het bijgevoegde klachtenformulier invullen en opsturen.

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt binnen een termijn van zes weken - na hoor en wederhoor te hebben toegepast - naar een geschikte oplossing. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek daartoe naar het oordeel van de klachtenfunctionaris noodzaakt, kan de klachtenfunctionaris de termijn van zes weken met ten hoogste vier weken verlengen. De klachtenfunctionaris doet daarvan voor het verstrijken van de
termijn schriftelijk mededeling aan u en de directie van het kraambureau. Daarbij kan er een aanbeveling worden gedaan welke maatregelen het kraambureau kan nemen om herhaling te voorkomen.

Uiterste indieningstermijn
Een klacht over ontstane schade dient u schriftelijk binnen 5 werkdagen na afronding van de kraamzorg in, ter attentie van de klachtenfunctionaris. Met betrekking tot andere klachten geldt een uiterste indieningstermijn van drie maanden.

Aansprakelijkheid
Kraamzorg Mama aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of
grove nalatigheid. In geval de medewerker materiele schade veroorzaakt geldt dat u het beschadigde
materiaal dient te bewaren voor eventuele expertise.

Tot slot
U kunt bij het indienen van uw klacht assistentie vragen aan onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u (gratis) advies geven en bijstaan in het formuleren van de klacht. Aan het indienen en behandelen van een klacht zijn geen kosten verbonden. De kosten die een door u ingeschakelde deskundige of raadsman/-vrouw in rekening brengt, dient u zelf te dragen.

Adres:
Kraamzorg Mama
Goudlaan 35
2544EG Den Haag

Naam cliënt: *
Your answer
Adres: *
Your answer
Postcode /Woonplaats: *
Your answer
Telefoonnummer: *
Your answer
Email adres: *
Your answer
Het betreft een klacht:
Eventueel naam van de betrokken medewerker: *
Your answer
Datum van het voorval waarop de klacht betrekking heeft:
MM
/
DD
/
YYYY
Omschrijving van de klacht: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kraamzorg Mama. Report Abuse - Terms of Service