Kijan Dyaspora a ka sipòte antreprenè an Ayiti? Jwèt pou ou!
Nan ane 2019 la, yon gwoup jèn Ayisyen ki nan dyaspora ak an Ayiti te mete ansanm pou lanse MEnvesti.com, yon platfòm finansman patisipatif anliy ki kapab jwe pon ant moun ki gen bèl lide devlopman nan kominote yo, ak dyaspora ayisyen lòt bò dlo. Nou mize sou atachman manm dyaspora a ak Ayiti Cheri pou wè kijan n ka sipòte frè ak sè nou soti nan povrete a pandan y ap travay di.

Nan lane 2018, se plis pase 3 milya dola transfè lajan dyaspora voye an Ayiti pou divès rezon : peye lwaye, bati kay, peye lekòl timoun, fanmi ak zanmi, achte rad, manje, elatriye. Kesyon ki pouse n lanse MEnvesti.com se : kijan n kapab itilize yon pati nan lajan sa pou fè devlopman tou nan kominote yo? Nou kwè Ayiti Demen se tout pitit Ayiti ki pou mete tèt ansanm pou rive fè l. Se pou sa nou swete tande anpil moun nan dyaspora a sou sa ki ta kapab fè yo bay pwojè jèn antreprenè bourad an Ayiti.

Nou di w mèsi anpil pou titan w ap pran pou w ranpli kesyonè sa. Li p ap pran plis pase 10 minit.

Gen nan kesyon yo ou kapab seleksyone plizyè repons, genyen se yon sèl repons pou w chwazi, genyen tou se ekri pou w ekri repons lan.

*Done n ap rekeyi la yo ap rete konfidansyèl. Y ap pèmèt ekip nou an nan MEnvesti.com amelyore kalite sèvis li vle ofri manm nan dyaspora a ak antreprenè an Ayiti. Nou p ap kominike ni non w, ni imel ou. Pou plis detay sou kouman nou ka itilize enfòmasyon nou kolekte yo, vizite www.menvesti.com/privacy-policy
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of MEnvesti.