Gönüllü Katılım Formu
Bu çalışma, “Kitlesel Açık Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarındaki Öğrenenlerin Öz Yönetimli Öğrenme
Düzeyleri ile İçsel Motivasyon Seviyeleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi” başlıklı bir araştırma makalesi çalışması olup kitlesel açık çevrimiçi öğrenme ortamına dahil olan öğrenenlerin öz yönetimli öğrenme düzeyleri ile içsel motivasyon seviyeleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılma amacını taşımaktadır. Çalışmada uzaktan öğrenenlerin öz yönetimli öğrenme düzeyleri ile içsel motivasyonları arasında nasıl bir ilişki olduğu ortaya konacaktır. Araştırma sonuçlarıyla araştırmacılara, uzaktan öğrenenlere, açıköğretim fakültesi yöneticilerine ve uygulayıcılara ışık tutacaktır.

• Bu çalışmaya katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır.

• Çalışmanın amacı doğrultusunda, anket/ölçek yoluyla sizden veriler toplanacaktır.

• İsminizi yazmak ya da kimliğinizi açığa çıkaracak bir bilgi vermek zorunda değilsiniz/araştırmada katılımcıların isimleri gizli tutulacaktır.

• Araştırma kapsamında toplanan veriler, sadece bilimsel amaçlar doğrultusunda kullanılacak, araştırmanın amacı dışında ya da bir başka araştırmada kullanılmayacak ve gerekmesi halinde, sizin (yazılı) izniniz olmadan başkalarıyla paylaşılmayacaktır.

• İstemeniz halinde sizden toplanan verileri inceleme hakkınız bulunmaktadır.

• Sizden toplanan veriler bilgisayara girildikten sonra özel şifreleme yöntemi ile korunacak ve araştırma bitiminde arşivlenecek veya imha edilecektir.

• Veri toplama sürecinde/süreçlerinde size rahatsızlık verebilecek herhangi bir soru/talep olmayacaktır. Yine de katılımınız sırasında herhangi bir sebepten rahatsızlık hissederseniz çalışmadan istediğiniz zamanda ayrılabileceksiniz. Çalışmadan ayrılmanız durumunda sizden toplanan veriler çalışmadan çıkarılacak ve imha edilecektir.Gönüllü katılım formunu okumak ve değerlendirmek üzere ayırdığınız zaman için teşekkür ederim.
Bu çalışmaya tamamen kendi rızamla, istediğim takdirde çalışmadan ayrılabileceğimi bilerek verdiğim bilgilerin bilimsel amaçlarla kullanılmasını kabul ediyorum. *
Akadema'dan en az bir ders aldınız mı? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy