แบบฟอร์มส่งเอกสาร QM
เพื่อความสะดวก โปรดใช้ chrome เป็น browser ในการส่งงาน และในการใช้แบบฟอร์มนี้จะต้องลงชื่อเข้าใช้งาน e-mail เพื่อส่งงาน
1 รพ. *
2 กองทัพ *
3 ชื่อผู้ส่งเอกสาร *
4 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ *
5 วันที่ส่งเอกสาร *
MM
/
DD
/
YYYY
เอกสาร QM จำนวน 1 ฉบับ
เงื่อนไขไฟล์เอกสาร
1 ไฟล์เอกสารที่ส่งบันทึกอยู่ในรูปแบบ pdf
2 ชื่อไฟล์เอกสารที่ส่งให้มี prefix เป็นชื่อ รพ. เช่น วชิรปราการ_เอกสารQM , เทพสตรีศรีสุนทร_เอกสารQM เป็นต้น
6 ส่งเอกสาร QM ดังต่อไปนี้ *
( เลือกกด "เพิ่มไฟล์" : สามารถส่งได้สูงสุด 5 ไฟล์ๆ ละไม่เกิน 10 MB )
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service