แบบทดสอบ ออนไลน์ ความรู้เรื่องวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
คำชี้แจง
1.ขอให้ท่านตรวจสอบชื่อ-สกุลและE-mailของท่านให้ถูกต้อง
2.เกียรติบัตรจะส่งไปยังE-mailที่ท่านกรอกข้อมูลไว้ ท่านจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80 %
ชื่อ -นามสุกล *
ชื่อโรงเรียนหรือสถานที่ทำงานของท่าน (กรณีเป็นนักเรียน ให้ใส่สถานศึกษาที่กำลังเรียน) *
สถานภาพของท่าน *
1.วันอาสาฬหบูชา มีความสำคัญอย่างไร *
1 point
2. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมใด ในวันอาสาฬหบูชา *
1 point
3.พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร *
1 point
4. ข้อความใด ไม่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬหบูชา *
1 point
5.คำว่า "มัชฌิมา ปฏิปทา" ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มีความหมายว่าอย่างไร *
1 point
6.กิจกรรมใดที่ชาวพุทธนิยมกระทำกันในวันอาสาฬหบูชา *
1 point
7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษา *
1 point
8.ข้อใดคือความหมายของคำว่า วันมหาปวารณา *
1 point
9. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาในวันใด *
1 point
10. ช่วงฤดูกาลของวันเข้าพรรษานั้น มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์อย่างไร *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy