S15 SEJ TRIAL SPM 2020
SET INI MENGANDUNGI 40 SOALAN OBJEKTIF. SILA JAWAB KESEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1. Mengapakah tamadun awal dunia bermula di lembah sungai? *
1 point
2. Gambar 1 menunjukkan salah satu kejayaan Tamadun Mesopotamia dalam penciptaan roda *
1 point
Captionless Image
3. Gambar 2 merupakan Piramid Sakkara hasil sumbangan dan ilham tokoh terkenal dalam Tamadun Mesir Purba. *
1 point
Captionless Image
4. Apakah persamaan sistem demokrasi yang diamalkan di Yunani dengan sistem demokrasi yang diamalkan pada masa kini ? *
1 point
5. Dalam kerajaan awal di Asia Tenggara, raja dikaitkan dengan konsep berikut. *
1 point
Captionless Image
6. Apakah faktor yang menyebabkan kerajaan Angkor menjadi sebuah kerajaan yang ulung di Asia Tenggara? *
1 point
Captionless Image
7. Tokoh berikut adalah yang terawal memeluk Islam di Makkah. *
1 point
Captionless Image
8. Pada 6 Ogos 610 Masihi, bersamaan 17 Ramadhan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. *
1 point
9. Nabi Muhammad SAW telah diamanahkan oleh pemimpin Arab Quraisy untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat asalnya, Apakah kepentingan peristiwa tersebut kepada masyarakat Arab ? *
1 point
10. Antara berikut yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah ? *
1 point
Captionless Image
11. Rajah 1 menunjukkan syarat Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Quraisy Makkah pada tahun 628 Masihi / 6Hijrah. *
1 point
Captionless Image
12. Orientalis Barat menganggap hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dariMakkah ke Madinah sebagai perlarian.Apakah alasan untuk menyangkal anggapan tersebut? *
1 point
Captionless Image
13. Maklumat berikut berkaitan dengan sumbangan Ibn al-Nafis. *
1 point
Captionless Image
14. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah menubuhkan institusi baitulmal di Acheh. Apakah fungsi institusi itu ? *
1 point
15. Undang-undang berikut wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. *
1 point
Captionless Image
16. Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan mempunyai ciri matrilineal .Apakah ciri matrilineal dalam adat tersebut ? *
1 point
17. Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu pada abad ke-17. Pernyataan yang manakah berkaitan dengan institusi tersebut ? *
1 point
18. Bandar berikut muncul pada zaman Kemuncak Pertengahan. *
1 point
Captionless Image
19. Bagaimanakah Akta Tanah Simpanan Melayu diperkenalkan oleh British pada 25 November 1913 memanfaatkan orang Melayu ? *
1 point
20. Apakah kesan penggunaan kapal korek dalam kegiatan perlombongan bijih timah diTanah Melayu pada abad ke-20 ? *
1 point
21. Gambar 3 menunjukkan seorang pembesar Mandarin di Vietnam. *
1 point
Captionless Image
22. Karya di bawah mendedahkan tentang *
1 point
Captionless Image
23. Apakah tindakan J.W.W Birch yang menyebabkan orang Melayu bangkit menentangBritish di Pasir Salak, Perak ? *
1 point
24. Bagaimanakah British menghalang Gerakan Islah di Negeri-Negeri Melayu pada awal abad ke-20 ? *
1 point
Captionless Image
25. Persidangan Damai Paris telah menghasilkan Deklarasi Perkara Empat Belas Perkara Woodrow Wilson. Apakah perkara yang terkandung dalam deklarasi tersebut ? *
1 point
26. Kedua-dua tokoh berikut berjaya menyatukan negara masing-masing di Eropah pada abad ke-19 . *
1 point
Captionless Image
27. Senarai berikut adalah tindakan British yang membangkitkan kemarahan orang Melayu pada tahun 1940-an. *
1 point
Captionless Image
28. Apakah manfaat Piagam Atlantik 1945 terhadap negara-negara di Asia Tenggara ? *
1 point
29. Gambar 4 berkaitan Rundingan London yang diadakan pada tahun 1956. *
1 point
Captionless Image
30. Pada tahun 1951, Dato Onn Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO dibuka kepada orang bukan Melayu. Mengapakah beliau bertindak demikian ? *
1 point
31. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. Apakah kesan perjanjian tersebut ? *
1 point
32. Jadual 1 menerangkan tentang hubungan tegang antara Malaysia dengan Indonesia. *
1 point
Captionless Image
33. Apakah peranan Suruhanjaya Cobbold dalam menjayakan pembentukan Malaysia? *
1 point
34. Bagaimanakah Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak memastikan pilihan raya yang diadakan di Malaysia adil dan telus ? *
1 point
35. Gambar 5 menunjukkan Jata Negara kita Malaysia. *
1 point
Captionless Image
36. Mengapakah Majlis Perundingan Negara mengisytiharkan Rukun Negara pada 31 Ogos 1970 ? *
1 point
37. Cabaran kelapan Wawasan 2020 ialah “Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya”. Bagaimanakah cabaran tersebut dapat dipenuhi oleh kerajaan ? *
1 point
38. Perang Dunia Kedua tercetus pada tahun 1939 apabila Jerman menyerang Poland. Apakah faktor yang mencetuskan perang tersebut ? *
1 point
Captionless Image
39. Pada tahun 1970an Malaysia telah mengubah dasar luar daripada pro-Barat kepadadasar berkecuali. Mengapakah perubahan tersebut berlaku ? *
1 point
40. Blok Dunia berikut terbentuk semasa Perang Dingin. Apakah ciri Blok Kapitalis ? *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #iLoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy