Brannvern i hjemmet
Quiz for 6. klasser etter besøk av forebyggende avdeling, Ålesund brannvesen KF. NB! Les spørsmålene nøye! Hver oppgave teller ett poeng.
Husker du rekkefølgen? Er det rett å slukke en brann før man varsler andre som er i fare? *
1 point
Hvilke 3 element består branntrekanten av? (velg 3 rette) *
1 point
Required
Hva er kravet til røykvarslere i bolig? *
1 point
Required
Påstand: På hytta gjelder de samme reglene til røykvarslere som hjemme. *
1 point
Hva er rett om røykvarslere? *
1 point
Required
Påstand: Det er bare vann som kan slukke en brann. *
1 point
Required
Hvilke av disse er godkjent som slukkemiddel i et hus? *
1 point
Required
Hva er rett å gjøre når du kontrollerer brannslukningsapparatet ditt? *
1 point
Required
Påstand: Det er ikke krav til størrelse på skumapparat. De er så effektive at det ikke er nødvendig. *
1 point
Required
Påstand: Det er ikke farlig å lade elektriske apparater om natten. *
1 point
Required
Hva er rett om rømningsveier i bolig? *
1 point
Required
Påstand: Det er ikke farlig å puste inn røyk fra brann. *
1 point
Hva er rett nummer til brannvesenets nødsentral? *
1 point
Påstand: Selv om en brannskade ser uskyldig ut rett etter et uhell, er denne ofte mer alvorlig enn man tror. *
1 point
Hva er rett å gjøre ved brannskader? *
1 point
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy