ප්‍රවාහන සේවා ලබා ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වීම
කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව තම සේවා ස්ථානයන් වෙත කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව විසින් අන්තර් පළාත් බස්රථ යෙදවීමට අවධානය යොමු කර ඇත.
මෙම ප්‍රවාහන සේවා අවශ්‍යය ආයතනයන්හි තොරතුරු ලබා ගැනීම මේ මගින් අපේක්ෂා කරන්නෙමු.
ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy