แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ HA Southern Regional Forum ระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
จำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว ขอบพระคุณในความสนใจเข้าร่วมการประชุมมา ณ โอกาสนี้
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็คข้อมูล หากสนใจสำรอง กรณีมีผู้ยกเลิก แจ้งความประสงค์มาที่mail hacc.meeting@gmail.com

ท่านสามารถตรวจเช็คข้อมูลลงทะเบียนของท่านได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-U5KAZ1RQpVXbD1CLTuEbqcizwU832s/edit?usp=sharing&ouid=102665488211754501600&rtpof=true&sd=true

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 074-451147
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy