דף תצפית ומשוב למפגש סינכרוני

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  התייחסות לידע קודם של המשתתפים
  הרכב אוכלוסיית המשתתפים
  מיקום המפגש ברצף הלמידה והשפעתו על תהליך הלמידה כולו
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question