Informații despre Centrele de Documentare și Informare din județul Sibiu, an școlar 2019-2020
În conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare (aprobat prin OMECTS 5556/2011), Casa Corpului Didactic Sibiu, coordonator metodologic al CDI, are obligația de a informa periodic Ministerul Educației în legătură cu rețeaua CDI la nivel județean. În acest sens, vă invităm să completați prezentul formular până în data de 02.03.2020. Veți avea nevoie de următoarele date pentru a completa formularul: date despre unitatea de invățământ - adresa, telefon, mail), conducerea unității, responsabilul CDI (nivel de studii, specializari, date de contact), nr. elevi, număr cadre didactice, posturi la nivelul CDI, proiectul anual al CDI. Dacă aveți aceste date la îndemână, completarea formularului poate dura între 10-15 minute. Recomandăm ca formularul să fie completat de către responsabilul CDI. Vă mulțumim. Persoană de contact: Mihaela Seușan- responsabil cu coordonarea metodologică a CDI la nivel județean (0728371611, email: mihaela.seusan@gmail.com).
Unitatea de invatamant *
Adresa unității de învățământ și datele de contact
Vă rugăm să scrieți localitatea, strada, nr, numarul de telefon și adresa de mail a unității
Your answer
Numele și prenumele directorului unității de învățământ
Your answer
Posturi pentru CDI existente la nivelul unității *
Required
Există un responsabil al centrului de documentare și informare din unitatea de învățământ? *
Numele si prenumele responsabilului CDI *
Your answer
Adresa de email a responsabilului CDI *
Your answer
Numarul de telefon al responsabilului CDI *
Your answer
Functia didactica a responsabilului CDI *
Specializarea/ specializările responsabilului CDI *
Vă rugăm să treceți specializările așa cum sunt scrise în documentele de studii.
Your answer
Nivelul studiilor responsabilului CDI
Statutul responsabilului CDI *
Anul obtinerii definitivarii in invatamant *
Dacă responsabilul CDI este cadru didactic. Dacă nu e cazul, va rugam sa mentionati acest lucru
Your answer
Ultimul grad didactic obtinut *
Stadiul in care se afla CDI *
Numărul de elevi din unitatea de învățământ *
Vă rugăm să completați numărul pentru fiecare nivel de învățământ pentru toate structurile arondate unitatii. (prescolar, primar, gimnazial, liceal, scoala profesionala).
Your answer
Numărul cadrelor didactice angajate în unitatea de învățământ *
Va rugăm să aveți în vedere toate cadrele didactice care predau în unitatea dumneavoastră, indiferent de numărul orelor predate.
Your answer
S-a elaborat Proiectul anual al Centrului de Documentare și Informare pentru anul școlar în curs? *
Dacă, da, vă rugăm să scrieți care sunt obiectivele CDI în anul școlar 2019-2020.
Your answer
Câte ore, în medie, este deschis publicului centrul de documentare și informare? (săptămânal)
Ce aspecte considerați că ar trebui îmbunătățite în activitatea CDI în semestrul al II-lea, an școlar 2019-2020?
Your answer
Numele, prenumele și funcția persoanei care a completat chestionarul.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy