Arvestinäidud

Valige loendist oma korteri number, sisestage vastavatesse lahtritesse arvestite näidud ja vajutage «saada ära». Kui midagi läheb valesti, siis tehke uuesti; arvesse lähevad viimasena sisestatud numbrid, varasemaid ignoreeritakse.
Arvestinäite on võimalik sisestada ja varasemaid vaadata ka korteriyhistu.net-s.
Pärast uute arvestite paigaldamist loetakse elektrinäidud automaatselt.
    This is a required question
    Sisestage ainult numbrid, kümnenderaldajaks koma. Näiteks 12345,678.
    This is a required question
    Sisestage ainult numbrid, kümnenderaldajaks koma. Näiteks 12345,678.
    This is a required question