Canvi dades associats ABEAM

1. Després d'escriure el vostre nom i el NIF, empleneu la resta de camps que vulgueu actualitzar.

2. De la majoria de vosaltres no tenim cap número de telèfon, us agrairem ens en proporcioneu algun.

3. Per tal d'evitar retornaments de rebuts, si el vostre número de compte ha canviat, us demanem que ens indiqueu el nou.

4. Si no teniu el pagament de la quota domiciliat i ho voleu canviar, ompliu els camps de Domiciliació bancaria.
Dades personals
Cognoms: *
Nom: *
NIF: *
Centre de treball:
Adreça:
Carrer, número i pis
Població:
Codi postal:
Província:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Telèfon feina:
Adreça electrònica: *
Segona adreça electrònica:
Dades pagament quotes
El pagament de les quotes anuals el faré amb:
Clear selection
Només en cas de domiciliació bancària
El comprovant d'ingrés s'entendrà com a rebut. En cas de voler un comprovant explícit en nom d'ABEAM caldrà demanar-lo a l'adreça: abeam.contacte@gmail.com.
Banc o Caixa:
Titular:
Número de compte:
Els vint dígits
Comentaris que ens vulgueu fer arribar
Comentaris
Aquest qüestionari està sotmès a la protecció de la inviolabilitat i secret de la correspondència proclamats com a dret fonamental a l’article 18 de la Constitució Espanyola i la normativa que el desenvolupa. La informació que conté només pot ser coneguda i divulgada pel destinatari, les terceres persones que interfereixin la informació poden incórrer en els diversos il·lícits administratius, civils i penals previstos per la llei.
De conformitat amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre, es posa en coneixement dels socis que les seves dades personals, facilitades per ells mateixos pel desenvolupament de les activitats de la Societat/Associació, s’han incorporat als fitxers en suport paper i/o electrònic existents, que s’utilitzaran exclusivament per a les activitats de la Societat/Associació, i es conservaran amb caràcter confidencial. El soci pot accedir a les seves dades per a comprovar-les, modificar-les o cancel·lar-les quan ho desitgi, per a la qual cosa ho haurà de sol·licitar per correu electrònic o qualsevol altra mètode de comunicació fefaent.

ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge de les Matemàtiques)
abeam.contacte@gmail.com
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy